VODOSTANICE PURIFICO

Vodostanice za prečišćavanje vode

Opis proizvoda

Vodostanica Purifico VS predstavlja malu fabriku vode koja automatski i istovremeno vrši koagulaciju, dezinfekciju i prečišćavanje sirove vode. Bez obzira na stepen i vrstu zagađenja daje vodu za piće odličnog kvaliteta. Služi za snabdevanje čistom vodom za piće : domaćinstava, vikendica, jedinica civilne zaštite, vojnih jedinica, brodova, proizvođača prehrambenih proizvoda koji u proizvodnom procesu koriste vodu (klanice, mlekare, pekare, proizvođači sokova, piva i sl.). Za rad ne koristi električnu energiju. Proizvodi se po narudžbini kapaciteta od 300 - 1000 l/h

Kontrolu kvaliteta izvršio Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd. Mišljenje Br. I-8 144/2 Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Atest Br. P.K. 445/V

Ostali proizvodi

Bazeni

Teški pontoni

Plastične palete

Žablji poklopci