PUNI PROFILI

Puni profili od polietilena visoke gustine, polipropilena i poliamida

Opis proizvoda

Kvadratni, U profili, L profili i ostali po zahtevima kupca. Sve pomenute profile možemo raditi u boji i dužini prema zahtevima kupca od polietilena visoke gustine (PEHD), polipropilena (PP) i poliamida (PA 6.0.)

Ostali proizvodi

Plastični štapovi

Plastične ploče

Žablji poklopci

Ekstra laki krovni pokrivač