PLASTIČNE PEHD PALETE

PIMI-jeve plastične palete

Opis proizvoda

Standardne euro palete, kao i palete prema zahtevu Kupca, izrađene od "UV" stabilisanog polietilena visoke gustine Izrađene od jedinstvenog PEHD saćastog profila, debljine 40 mm, sa nogicama visine 110 mm. Standardna dimenzija euro palete iznosi 1.200 × 800 mm, dok se nosivost krece od 2.000 kg, pa sve do 8.000 kg .

U zavisnosti od namene i potreba krajnjeg Korisnika u mogućnosti smo da proizvedemo palete različitih dimenzija, nosivosti i boje Palete su izrađene od materijala koji poseduje Atest o zdravstvenoj ispravnosti i usaglašen je sa evropskim propisima za materijale koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima. Palete su izrađene u skladu sa HACCP standardom.

Ostali proizvodi

Prehrambeni program

Pontoni

Žablji poklopci

Ekstra laki krovni pokrivači