CEVI ZA TRANSPORT ABRAZIVNIH MATERIJALA

Cevi namenjene transportu abrazivnih materija (sljunak, pepeo, šljaka...)

Opis proizvoda

Cevi namenjene transportu abrazivnih materija (sljunak, pepeo, šljaka...). Cevi se rade od polietilena visoke gustine. Odlikuju se izvanrednom otpornošću na habanje kao i otpornošću na mehaničke udare. Prečnici cevi kreću se od Ø20 mm do Ø500 mm. Debljina zida cevi uslovljena je hidrauličkim parametrima. Spajanje cevi ostvaruje se prirubnicama navarenim fuzionim postupkom na krajeve cevi. Dužine cevi su do 12 metara

Ostali proizvodi

Prehrambeni program

Pontoni

Žablji poklopci

Ekstra laki krovni pokrivač